Lipovianske pieskovce

4
Romhányi homokkövek
Romhányi homokkövek
Romhányi homokkövek
Romhányi homokkövek

V opustenej pieskovni pri obci Lipovany v podloží čakanovských šlírov vystupujú sivé, v zvetralom stave hnedé až hrdzavohnedé rozpadavé pieskovce s polohami prachovcov. Stratigraficky sa zaraďujú k lipovianskym pieskovcom, pričom je predmetná pieskovňa ich stratotypovou lokalitou. V spodnej časti odkryvu obsahujú pevnú vápnitú lavicu s mäkkýšami Pecten pseudobeudanti, P. benedictus, P. hornensis, Chlamys gigas, Ch. palmata, Glycimeris flichteli, Cardita zelebori, Cardium burdigalinum grande, Lutraria sanna major a L. sanna maxima. V pravej časti odkryvu sa ďalej nachádzajú zaujímavé guľovité pieskovcové konkrécie, ktoré sa vyvetrávajú z okolitých rozpadavých pieskovcov. Vytvorili sa chemickým zhlukovaním vápnitejších polôh počas diagenézy horniny. Pieskovňa je aj náučnou geologickou lokalitou.

V opustenej pieskovni bola v roku 1997 Slovenskou agentúrou životného prostredia, Centrom ochrany prírody a krajiny Banská Bystrica vybudovaná náučná lokalita, ku ktorej vedie náučný chodník. Lokalita bola viackrát opravovaná, v súčasnosti je funkčná, udržiavaná a často navštevovaná.

Stupeň ochrany: Prírodná pamiatka (4. stupeň ochrany).

Kapcsolódó