Nógrádi Geopark Egyesület

A 2009-ben alakult Nógrádi Geopark Egyesület a Novohrad-Nógrád Geopark 2010 évi sikeres nemzetközi nevezésében aktívan részt vevő, képviselői révén irányító szerepkört betöltő társadalmi szervezet. A geopark-hálózati nemzetközi tagság elnyerése után, küldetésének megfelelően, a magyar oldali geopark településeket, azok társadalmi csoportosulásait, a geopark értékeit védő szerveket, kutató egyetemek és oktatási intézmények képviselőit és a geoparkban érdekelt vállakozásokat állítja széleskörű bázisában a geoturizmus és örökségvédelem szolgálatába, a térség környezeti jóléte érdekében.

Az Egyesület nyitottan várja a csatlakozni vágyó új tagokat és a támogatókat.

Az egyesület célja:

  • A Nógrádi Geopark területén az Európai Geopark Hálózat szakmai követelményeinek megfelelő örökségvédelmi, természetvédelmi értékmentő és térségfejlesztési, programok szervezése, koordinálása és lebonyolítása.
  • A Novohrad-Nógrád Geopark területén lévő magyarországi és szlovákiai települések együttműködésének, közös fejlesztési programjai létrehozásának elősegítése megvalósításának támogatása, különös tekintettel a geoturizmus nyújtotta lehetőségekre.
  • A térségben található természeti, kulturális értékek megismerésének, feltárásának, bemutatásának tudományos kutatásának, tájgazdálkodásának segítése, szervezése, ismertetése, hasznosítása, elismertetése, a környezet- illetve a természetvédelmi tevékenységek ellátásában való részvétel társadalmi koordinálása.
  • A Geopark, valamint természeti, kulturális értékei megismertetésével, kutatásával, feltárásával kapcsolatos oktatási, nevelési, ismeretterjesztési feladatok ellátása.
  • A Nógrádi Geoparknak, mint a természeti és kulturális örökség különleges régiójának a megóvásában való közreműködés.
  • Más geoparkokkal, illetve föltani és felszínalaktani természeti értékek megóvásával foglalkozó hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés.
  • Az előző pontokban meghatározott tevékenysége során a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlősége megvalósításának a mind teljesebb körű elősegítése.

A szervezet képviselője: Lénárt Dezső elnök

Adószám: 18644966-1-12

Statisztikai számjel: 18644966-9499-529-12

Szervezet nyilvántartási száma: 12-02-0001707

Szervezet székhelye: 3138 Ipolytarnóc, Külterület (Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület) 039. hrsz.

Országos azonosító: 1300/60054/2009/2300003422585

Eljáró bíróság neve: Balassagyarmati Törvényszék

Ügyszám: 1300/Pk.60054/2009

Nyilvántartási szám: 1707/2009

Közhasznúsági fokozat: közhasznú (2014-től)

Adományaival, 1% felajánlásával támogassa Ön is a Novohrad-Nógrád Geoparkban folyó munkát!


Kapcsolódó