Élőhelykezelés a Bél-kőn 2018.11.12. 14:27

A Bél-kő természeti értékeit tekintve is a Bükk hegység az egyik legértékesebb bérce. Annak ellenére mondható ez el, hogy az elmúlt évszázad bányászata a hegyet jelentősen átalakította, és ott egy hatalmas tájsebet hagyott hátra. A 2000-ben történt bányabezárást és a 2003-ig folyó rekultivációt követően az addig ember formálta tájat ismét a természet és a természetes folyamatok vették birtokukba.

Ennek köszönhetően az addig csak a bánya peremein túlélt fokozottan védett növényfajok, mint a szirti pereszlény (Micromeria thymifolia) és a korai szegfű (Dianthus plumarius subsp. praecox) számára új élőhelyek keletkeztek. Ezek állománya az azóta eltelt 15 évben megsokszorozódott. A korai szegfű a 2003-ban ismert 390 egyedről 2016-ra több mint 3000 egyedre nőtt.

Korai szegfű a Bél-kőn (Baráz Csaba)

Ezek az újonnan létrejött élőhelyek nem csak a védett növényeknek, hanem más pionír és invazív növényfajoknak is megfelelő élőhelyet nyújtanak. Elkezdődött az egykor kopár felszín természetes szukcessziója (benövényesedése). A legnagyobb számban és területen a gyepalkotó csenkesz fajok jelentek meg, a fás szárúak közül pedig a rezgőnyár és a kecskefűz. Ezek mellett idegen honos fenyőfajok is nagy számban telepedtek meg, sőt, egyre nagyobb területet kezdtek elfoglalni. Mivel ezek nem őshonosak az Északi-középhegységben, terjedésük - főleg a védett területeken - nem kívánatos, hiszen az őshonos fajokat szorítják ki természetes élőhelyeikről. A fenyők terjedése a szél segítségével idesodort magoknak köszönhető. Mivel magjuk repítő készülékes, így nagy távolságokba is könnyen eljutnak, és telepednek meg új élőhelyeken. A terjedő fenyőfajok gyakran védett és fokozottan védett növényfajokat szorítanak ki élőhelyükről, vagy a ritka, védendő társulások helyét foglalják el, főleg a különböző típusú gyepeket, nyílt sziklás felszíneket.

Az erdei fenyő magja a széllel érkezik

Ennek a folyamatnak a visszafordítására a területen található nagyszámú (több száz), kis méretű (0,5-1,5 méteres) fenyőt mechanikus úton kivágással, kihúzással távolította el az őrszolgálat.Három fenyőfaj a lucfenyő, fekete fenyő és legnagyobb számban az erdei fenyő jelent meg a területen. Eltávolításukkal hosszabb távon biztosítható, hogy ezeknek a fajoknak a térnyerése ne veszélyeztesse a ritka és védett fajok állományát és azok élőhelyeit.

A fenyők mellett sajnálatos módon más invazív fajok is megtelepedtek a bércen, mint a kanadai aranyvessző. Ennek a visszaszorítása és irtása szintén mechanikus úton évente több alkalommal történik. A kezelés következtében ennek a fajnak a térhódítása jelentősen visszaesett. Ma már csak az ide vezető út mentén található kis számban a védett területen. Az utak menti terjedésének az oka, hogy a gépjárművek terjesztik leginkább. A korábbi években végzett kezelésnek köszönhetően pedig a rendkívül agresszíven terjedő, eddig csak egy helyen megjelent bálványfa is teljesen eltűnt a Bél-kő területéről.

Napjainkban jól látszik, hogy a védett területek - köztük a Bél-kő - élővilágának védelme, megőrzése sajnos nem képzelhető el az idegenhonos és az invazív fajok elleni folyamatos küzdelem nélkül.


Pongrácz Ádám

természetvédelmi őr

Kapcsolódó

Egerbakta - Baktató tanösvény

Egerbakta - Baktató tanösvény

2022.09.02. 09:05
Az egerbaktai tőzegmohás lápmedencék élővilágát, kutatástörténetét, a keletkezésükkel kapcsolatos hipotéziseket, valamint a környező natura 2000 terület természetvédelmi értékeit mutatja be a tanösvény.
A tavak egykor természetes közegükben élővizek voltak, ma már az un. eutróf tavak közé tartoznak. (Eutróf tavak: az oligotróf tavak természetes fejlődése ebbe az irányba tart. A tápanyag-ellátottság bőséges, a szervesanyag-termelés nagy. A fenékre kerülő elhalt szervezetek bomlása, valamint a bemosódó humusz jelentős oxigénmennyiséget fogyaszt, így az oxigénellátottság romlik. Feneküket vastagon borítja a tőzegsár. A bemosódó humusztól vizük rendszerint sötétbarna, oxigénkészletük nyáron teljesen elhasználódhat.) Röviden ez a jelenség akkor keletkezik, ha a természetes vízutánpótlás kevesebb, mint az elfolyás, illetve ha mindkettő minimálisra változik.
A három tavat körbe lehet járni. Az első kettő tó felszínét erősen benőtte a növényzet, viszont a harmadik (Felső-tó) megtekinthető. A lápot borító mohaszőnyeget jobbára a tőzegmoha képezi. Ez a faj elsősorban Észak-Európában a tajga övben és a magashegységekben gyakori, a Kárpát-medencére nem igazán jellemző. A Bükk klímája sem igazán kedvez nekik, mert csapadékszegény, de itt fennmaradásukat a hűvös mikroklíma is segítette. Sajnos már a láp a pusztulás tüneteit mutatja.A hazai Tőzegmohás láptavak megőrzése nagyon fontos számunkra. Egyrészt növény -és állatföldrajzi szempontból megőrizték azokat az elemeket, melyek a hűvösebb klímaidőszakok jellegzetes fajai voltak a Kárpát-medencében. Olyan különleges fajokkal rendelkeznek, melyek mára már Európa hűvösebb vidékeire jellemzőek, és a magashegységekbe húzódtak vissza. Másrészt a lápok lehetőséget biztosítanak múltunk megismerésére, így fontosak az egykori őskörnyezeti változások feltárásában is.
Az "egerbaktai tőzegmohás láptavak"-at 1978-ban nyilvánították védetté. A községtől gyalogosan 20 perc alatt megközelíthető terület szabadon látogatható. A gyalogtúrát kedvelők az almári vasútmegállóból sárga jelzésű turistaúton közelíthetik meg. Egerbakta felől a Tóvölgyön át kb. 25 km-re, a baktai Nagy tótól alig 70 méternyire, a Tóhegy oldalán fekszik a kis tőzegmohás láp, a tengerszint felett 280 m magasan. Mohaszintjében tőzegmohák által uralt fátlan láp. Mészben, tápanyagban szegény, savanyú talajú ill. vizű, kis kiterjedésű vizes élőhely, amelyben tőzegképződés zajlik. Az „egerbaktai tőzegmohás láp”, az ún. „Baktai-tavak” valójában három kör alakú tómederből (és öt kisebb, száraz mélyedésből) áll, amelyeket egy 600 méter átmérőjű, gyűrű-szerű gerincvonulat határol. A tavakat rejtő, vulkanikus kőzetekből, illetve kisebb részben átkovásodott homokból és aleuritból felépülő környezet határozott vulkánmorfológiai jegyekkel rendelkezik: nem elképzelhetetlen, hogy a Tó-hegy és közvetlen környezete egy vulkáni struktúra – vulkáni kúp, kráter; esetleg egy kitörési központhoz kapcsolódó utóvulkáni formaegyüttes – erősen lepusztult maradványa, nem lejtőmozgások hozták létre.
Tovább olvasom
​Szilvásvárad - Millenniumi természetismereti és erdészeti bemutató sétaút

​Szilvásvárad - Millenniumi természetismereti és erdészeti bemutató sétaút

2022.09.01. 13:45
A Szalajka-völgy bejáratától a Börtönmúzeum (Panoptikum, Szilvásvárad, Park u. 12.) mellett elhaladva, az információs táblákat követve, érkezünk a tanösvény kezdetéhez. Az ösvényen közel 2 km hosszan végig emelkedve érkezhetünk a Millenniumi Kilátóba, miközben az elhelyezett táblákból sok hasznos ismeretre tehetünk szert. A Millenniumi Kilátóból gyönyörű kilátás nyílik Szilvásváradra, a hegyek koszorújára és a közéjük vágódó völgyekre. Tiszta időben innen is láthatjuk a Magas-Tátrát. A kilátó parkolójából lefelé a műúton a Tótfalusi-völgy felé, vagy észak felé fordulva, a Bérci úton (S+ turistajelzésen) jutunk vissza Szilvásváradra.A tanösvény húsz ismertető tábláján igen sok információ olvasható, a táblákat a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság helyezte ki. Tíz tábla a Bükk természeti értékeit és a természetvédelmi tevékenységet mutatja be. A tanösvény elején tizenhárom különböző típusú kőzetminta segítségével megismerkedhetünk a hegység földtanával, a bükki karszttal, majd a hegység növényvilágával, rovarvilágával, ragadozó emlőseivel, madárvilágával, a nemzeti parkban folyó madárvédelemmel. Az útvonalon több fedett pihenőhely, a végállomáson szép kilátást nyújtó kilátó található.Gyerekekkel is ajánlott.
Útvonal: Szilvásvárad, Börtönmúzeum - Kalapati parkoló - Millenniumi Kilátó
Visszafelé két úton is lehet jönni:
1. Millenniumi Kilátó - Kalapati parkoló - Tótfalusi-völgy (műúton végig) - Szilvásvárad (5,4 km, 1 óra 45 perc, aszfaltos út)
2. Millenniumi Kilátó - Kalapati parkoló - Rákmára - Bérczi út - Cseres-tető - Szilvásvárad, Park u. 25/A (3,3 km, 1 óra, erdészeti út)

Tovább olvasom