Návštevnícke centrum ochrany prírody Baglyas-kő Vár, Salgótarján

3
Návštevníci sa tu môžu oboznámiť s kultúrno-historickými a geologickými hodnotami okolia mesta Salgótarján. Náučný chodník v parku, obklopujúcom návštevnícke centrum, prezentuje prírodné hodnoty oblasti.

Kapcsolódó