Návštevnícke centrum ochrany prírody Baglyas-kő Vár, Salgótarján

3
Návštevnícke centrum ochrany prírody Baglyas-kő Vár, Salgótarján
Návštevnícke centrum ochrany prírody Baglyas-kő Vár, Salgótarján
Návštevnícke centrum ochrany prírody Baglyas-kő Vár, Salgótarján
Návštevníci sa tu môžu oboznámiť s kultúrno-historickými a geologickými hodnotami okolia mesta Salgótarján. Náučný chodník v parku, obklopujúcom návštevnícke centrum, prezentuje prírodné hodnoty oblasti.

Kapcsolódó