Návštevnícke centrum ochrany prírody Baglyas-kő Vár, Salgótarján

Návštevnícke centrum ochrany prírody Baglyas-kő Vár, Salgótarján

2

Návštevníci sa tu môžu oboznámiť s kultúrno-historickými a geologickými hodnotami okolia mesta Salgótarján. Náučný chodník v parku, obklopujúcom návštevnícke centrum, prezentuje prírodné hodnoty oblasti.

Kapcsolódó