Kameňolom Chrasť

Kérjük görgess

Kérjük görgessen

Pod trebeľovským lávovým prúdom v kameňolome pri Ratke sú odkryté najstaršie pleistocénne sedimenty. Pravdepodobne pochádzajú z doby biber, spred 2 miliónov rokov. Predstavujú piesčito-štrkové sedimenty paleodoliny okolo 100 m nad súčasným tokom potoka Belina. Nad nimi je zachovaná tehlovočervená štrkovo-hlinitá vrstva s rubefikovanou pôdou, na ktorej sa prejavili termické účinky horúcej bazaltovej lávy. Celý profil je zakrytý bazaltovým lávovým prúdom, vďaka ktorému sa zachovali aj predmetné sedimenty. Reprezentujú najstarší pleistocén, ktorý chýba z celého územia Cerovej vrchoviny.

V kameňolome prebieha ťažba, lokalita je však mimo ťažobného priestoru.

Stupeň ochrany: Voľná krajina (stupeň ochrany 1)

Kapcsolódó