Projektnyitó: A Novohrad-Nógrád Geopark partnerhálózati programja 2018.07.31. 10:41

Füleken a Városháza nagytermében tartották meg projektnyitó munkaértekezletüket a Novohrad-Nógrád Geopark partnerhálózati program szervezői és meghívott résztvevői. A program a Visegrádi Alap támogatásával valósul meg, magyarországi vezető partnere a Novohrad-Nógrád Európai Területi Társulás, szlovákiai partnere a Novohrad-Nógrád Geopark Jogi Személyek Társulása.

Füleken a Városháza nagytermében tartották meg projektnyitó munkaértekezletüket a Novohrad-Nógrád Geopark partnerhálózati program szervezői és meghívott résztvevői. A program a Visegrádi Alap támogatásával valósul meg, magyarországi vezető partnere a Novohrad-Nógrád Európai Területi Társulás, szlovákiai partnere a Novohrad-Nógrád Geopark Jogi Személyek Társulása.

A projekt célja a Novohrad-Nógrád Geopark területi integrált fejlesztésének megerősítése (a határ mindkét oldalán) beleértve a fenntartható fejlesztés elősegítését, az ezt megcélzó tevékenységek koordinált tervezését, a határon átnyúló együttműködés feltételeinek javítását és a Geopark partnerhálózati struktúrájának megerősítését és javítását.
A találkozón a régió intézményei, községi önkormányzatai, vállalkozásai és civil szervezetei mellett képviseltette magát a Szlovák Környezetvédelmi Minisztérium, a kassai Műszaki Egyetem geológiai tanszéke, a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet, a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat és annak Környezetvédelmi Osztálya, a losonci Járási Hivatal Környezetvédelmi Osztálya, a besztercebányai Ipari Kamara, turisztikai szervezetek stb.
A találkozó résztvevőit Fülek városa nevében Róbert Belko, polgármester helyettes köszöntötte.
A Novohrad-Nógrád Geopark nevében Anderko Erika, a Novohrad-Nógrád Geopark Jogi Személyek Társulása elnöke üdvözölte a jelenlévőket, akikkel a Geopark már lassan egy évtizede együtt dolgozik a Geopark szlovákiai területén
Kéri István a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. képviseletében a szervezet eddigi tapasztalatait foglalta össze. Szólt arról, hogy a partneri viszony kialakítása tekintetében nem mindig voltak jó tapasztalataik, s meg kellett várni azt a pillanatot, amikor annak elindítására megvannak az esélyek. Ennek most jött el az ideje! Az elmúlt évek alatt sikerült egy erős alapot kialakítani, amelynek egyik legjelentősebb eredménye, hogy a Novohrad-Nógrád Geopark megerősítette tagságát az Európai Geoparkok Hálózatában, ahol szeptemberben zöld kártyát kapott.
Az ezzel együtt kapott ajánlások sem érték váratlanul a szervezetet, hiszen azok már jóval előtte ismertek voltak a Geopark munkatársai előtt. Nem véletlen tehát az sem, hogy a Visegrádi Alaphoz benyújtott sikeres pályázat éppen a partnerhálózat kiépítését tűzte ki a céljául. Hangsúlyozta azt is, hogy ezen hálózat kiépítésének alapja az együttműködés.
Kovács Tímea, projektmenedzser, a Novohrad-Nógrád Európai Területi Társulást, a tevékenységét mutatta be valamint a jelen pályázat részleteit. A projekt legfontosabb célja, hogy pótolja a koordinált fejlesztés hiányát, létrejöjjön egy olyan stratégiai dokumentum, melyre építeni lehet a geopark jövőbeli fejlesztése során.
A projekt keretében négy munkacsoport jön létre: önkormányzatok, állami és közhivatalok; a vállalkozók és gazdasági csoportosulások; turizmus, oktatás és civil szervezetek valamint természet és környezetvédelem.
A csoportok munkatalálkozókon találkoznak és egyeztetik együttműködési elképzeléseiket. A projektbe annak ellenére, hogy azt a kiírás nem követelte meg a projketbe bekapcsolódik egy csehországi és egy lengyelországi partner, konkrétan a Cseh Paradicsom Geopark és a lengyel-német határon átnyúló Muszkauer Geopark is.
A munkacsoportok munkájuk eredményét a záró konferencia keretében mutatják be, amelyre a tervek szerint 2015. júniusában kerül sor.
Anderko Erika előadásában a Novohrad-Nógrád Geopark létrejöttének és működésének legfontosabb eseményeit ismertette, kitérve annak sikereire és gondjaira. A Geopark arculati kézikönyve 2009-ben készült el, s arra szolgál, hogy területén megjelenő információs táblák, kiadványok, dokumentumok stb. azonos arculattal jelenjenek meg. Területén 167 fontos helyszín (ebből 44 Szlovákiában) található, melyből 76 geológiai, 16 természeti és 75 kulturális-történelmi jellegű. A geopark 2010. március 27-én lett tagja az Európai Geoparkok Hálózatának.
A közelmúltban átadott eresztvényi kutatói és tudományos központtal kapcsolatban jegyezte meg, hogy kellene és jó lenne, ha hasonló intézmény a Geopark szlovákiai oldalán is felépülne. Az eresztvényi központ legfontosabb feladata most az, hogy tartalommal töltődjön meg.
Ezt követően bemutatkoztak a jelenlévő szervezetek és képviselőik. Jozef Klinda, a Szlovák Környezetvédelmi minisztérium nyugalmazott munkatársa, a Novohrad-Nógrád Geopark Jogi Személyek Társulás tiszteletbeli elnöke röviden összefoglalta a Környezetvédelmi Minisztériumban bekövetkezett személyi változásokat. Szólt arról is, hogy a Geopark területén sok olyan tevékenység folyik, amelyekről az ott tevékenykedő szervezetnek nincs vagy alig van tudomásuk. Hangsúlyozva azt, hogy a Geopark területén folyó fejlesztések, a községek aktivitásainak többsége a Geopark fejlődést is segítheti.
A hosszú távú fejlesztés tervezéséhez elengedhetetlen legalább azon területi fejlesztések megismerése amelyek érintik a Geopark területét. Szólt a geoparkok aktualizációjának koncepciójáról is, mely a novemberben kerül a Szlovák kormány elé. Ezzel kapcsolatban hangzott el az a megjegyzés, hogy jelenlegi formájában az nem oldja meg a Geoparkok működtetésének legkritikusabb részét, a legalább részben állami támogatás kérdését.

Kapcsolódó