Élőhelykezelések a Mátrában 2018.11.24. 08:35

Az ősz folyamán több Natura 2000 gyepterület kezelését végezte el a természetvédelmi őrszolgálat a Mátrában. A hegységben valaha nagy kiterjedésű gyepek voltak az állattartásnak köszönhetően, mára azonban jelentős részük becserjésedett, vagy beerdősült a felhagyást követően.Mivel ezek a hegyvidéki füves területek számtalan értékes növény- és rovarfajnak nyújtanak élőhelyet, így megpróbáljuk kaszálással fenntartni a meglévőket, valamint a cserjeállomány visszaszorításával új gyepterületeket visszanyerni.

November folyamán három helyszínen végeztünk kezeléseket. Gyöngyösön a Sár-hegyen található Gyilkos-réten kaszálás, valamint a széna lehordása volt a feladat. A terület legkiemelkedőbb értéke a szürkés hangyaboglárka (Maculinea alcon), mely életmódja miatt igazán különleges lepkefaj. Tápnövénye a ritka és védett kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), erre rakja petéit. A lárvák egy darabig a tárnics virágján fejlődnek, majd a földre lepottyannak, ahonnan hangyák beszállítják őket a hangyabolyba. Itt a hangyák nevelik tovább őket egészen bebábozódásukig, majd a következő évben innen repülnek ki imágóként.

Pásztó, Nyikom-rét - cserjeirtás és kaszálás előtt és után

Pásztón a Nyikom-réten szintén ennek a lepkefajnak a védelme érdekében kellett tisztítani a gyepet. Itt azonban már nagyon régóta nem volt kaszálás, így egy intenzív cserjeirtással kellett idén elkezdenünk a terület helyreállítását. A szürkés hangyaboglárka állománya valószínűleg teljes eltűnésre lett volna ítélve néhány éven belül, ha a szukcessziós folyamatok továbbra is érvényesülnek.

A fallóskúti Tugár-rét - kaszálás és cserjeirtás előtt és után

A fallóskúti Tugár-réten főként kaszálást, és kisebb részben cserjeirtást végeztünk. Az itt található rét komplexum igen változatos élőhelyekkel bír, számtalan védett növényfaj termőhelye, megtalálható itt többek között szibériai nőszirom (Iris sibirica), piros kígyószisz (Echium maculatum), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), réti kardvirág (Gladiolus imbricatus). Itt már régóta folynak kezelések, de még mindig akadnak cserjésebb területek, melyeket évről-évre sikerül egyre inkább visszaszorítani, teret adva ezzel az értékes lágyszárú vegetációnak.

Molnár Márton természetvédelmi őr

Kapcsolódó