Tachtianske zosuvy

Kérjük görgess

Kérjük görgessen

Zosuvy sa nachádzajú na hornom úseku potoka Gortva, v horninách bukovinského súvrstvia. Mierne zvodnené ryodacitové tufy a štrky tohto súvrstvia, ktoré ležia na plastických nepriepustných íloch, vytvárajú ideálne zosuvové prostredie. Na íloch sa tak vytvorila šmyková plocha, ktorá spôsobila zosúvanie nadložných ryodacitových tufov. Zosuvy sú indikované zvlneným, kopcovitým charakterom reliéfu a krivo rastúcimi stromami, avšak zosunuté kryhy ryodacitových tufov čiastočne ohradili aj horný tok Gortvy a vytvorili tak dve malé zosuvové jazierka.

Lokalita nie je v súčasnosti prístupná.

Stupeň ochrany: Územie CHKO Cerová vrchovina (stupeň 2), súčasť EVÚ Cerová vrchovina-lesné biotopy

Kapcsolódó