Guda

2
Guda
Guda

Guda (nesprávne Buda; troskový kužeľ s hodejovským lávovým prúdom): malý, nenápadný troskový kužeľ Guda leží juhovýchodne od Blhoviec. Jeho aglomeráty, spečené bomby, lávové útržky a lapilové tufy sú odkryté v malom kameňolome na južnom svahu pod vrcholom kóty 375 m. Krátky bazaltový lávový prúd smeroval aj na juh, ale okolo 4,5 km dlhý prúd sa vylial do doliny severným smerom, ktorá sa ďalej stáčala na severovýchod. Hrúbka prúdu je 10-30 m. Rádiometrický vek bazaltu je 1,69 ± 0,22 mil. rokov.

Cez lokalitu vedie zeleno značený turistický chodník Hodejov - Hajnáčka.

Stupeň ochrany: Územie CHKO Cerová vrchovina (stupeň ochrany 2), nie je súčasťou EVÚ

Kapcsolódó