Belinské skaly

19
Belinské skaly
Belinské skaly
Belinské skaly
Belinské skaly
Belinské skaly
Belinské skaly
Belinské skaly
Belinské skaly
Belinské skaly
Belinské skaly
Belinské skaly
Belinské skaly
Belinské skaly
Belinské skaly
Belinské skaly
Belinské skaly
Belinské skaly
Belinské skaly
Belinské skaly

Na Belinských skalách sa prejavuje pôsobivé zvetrávanie bazaltu so stĺpovitou a doskovitou odlučnosťou a so svahovými pohybmi. Jednotlivé stĺpy sa gravitačne zosúvajú na svahu a vytvárajú tzv. kamenné mesto v počiatočnom štádiu vývoja. Nachádzajú sa tu aj početné mikroformy reliéfu s unikátne vystupujúcimi bazaltovými doskami. Prejavuje sa tu aj drobný guľôčkovitý rozpad bazaltu následkom slnečnej aktivity, tzv. sonnenbrand. Guľôčkovitý rozpad na vertikálnej odlučnej ploche jedného z odsunutých stĺpov viedol k vzniku malej Belinskej jaskyne. Lokalita je ukážkovým príkladom zvetrávania okrajových častí lávových prúdov. Lokalita je mimoriadne reprezentatívna z geologického i geomorfologického hľadiska, preto bola vyhlásená za prírodnú pamiatku. Bazalt belinského prúdu je sivý až tmavosivý, s výrastlicami olivínu, augitu, nefelínu a amfibolu. V minulosti L. Jugovics (1941) z neho opísal aj kryštály aragonitu.

Samotné skalné stĺpy (vrátane tzv. Dračieho zuba) nie sú prístupné verejnosti. Lokalita PP je prístupná len po vyznačenej žltej turistickej trase Fiľakovo – Belina - Šurice. Do budúcna sa pripravuje vyznačenie náučného chodníka v tesnej blízkosti skalných stĺpov.

Stupeň ochrany: Belinské skaly, prírodná pamiatka (stupeň ochrany 5).

Kapcsolódó