Szúcs, Bányatelep

Kérjük görgess

Kérjük görgessen
A XIX sz. végén a XX.sz. elején Szúcs község közelében barnakőszén-kibúvás hívta fel magára a figyelmet. Beniczky György(csehi földbirtokos) meglátta a szénbányászatban rejlő gazdasági lehetőségeket. Eleinte csak saját illetve a környék falusi kovácsai számára folyt a termelés. Majd a felvásárolt szénjog koncesszióba adásával kezdődött a nagyobb arányú kitermelés. A Bagol- lyuk lejtős aknáiból (Lipó és Ödön aknák) közel másfél millió tonna szenet bányásztak ki az 1930-as évekig.Mintegy száz évvel azután a szénenergia elvesztette jelentőségét, a szénkitermelés megszűnt.

Kapcsolódó