Hillebrand Jenő-barlang

Kérjük görgess

Kérjük görgessen
A Kis-fennsíkon az Őrdög-kút-tető DK-i tövében 431 m tszf. magasságban nyíló Hillebrand Jenő barlangolyan töbörben nyílek, melynek D-i, völgy felöli pereme jórészt lepusztult. Járatai jól szemléltetik azt az átmeneti állapotot, amelyben a víznyelőbarlang fokozatosan elveszti töbörtölcsérét. A triász időszaki mészkőben kialakult 213 m hosszú rendszer szűk bejárata elágazó, gazdag formakincsű járatba vezet. Egyik termében az újkőkori ember cölöpkunyhóinak nyomait tárták fel, ugyanitt zsugorított helyzetben eltemetett csontvázakat, számtalan cseréptöredéket, közel hatezer éves tűzhelymaradványokat találtak. Cseppkődíszes oldalágában a barlangi medve koponyája és csontjai mellett a falakon medvekaparást utánzó nyomokat találtak. Hazánkban ez az egyetlen barlang, melyet karcok díszítenek, s a hely e nyomok legkeletibb előfordulása Európában. A fokozottan védett, csak engedéllyel látogatható barlang a Miskolc-Bánkút műúttól kb. 2 km-re, a Csókás-réti leágazástól kb. 2 km-re nyílik. Megközelítése autóval az elágazásig, majd onnan könnyű sétával kb. 30 perc.

Kapcsolódó