Egerbaktai Szent-völgy kaptárköve

Kérjük görgess

Kérjük görgessen
Egerbakta nyugati határában a Szóláti-völgy felső részét nevezik Rábca-völgynek, se ennek egyik keleti oldalvölgye a Szent-völgy. A déli oldal hatalmas riolittufa vonulatának délnyugatra néző falán 3 kaptárfülke és két fülkeszerű nyom látható. Figyelmet érdemel a 2. számú fülke, amely szélességi adatait tekintve kitűnik az átlagos méretű fülkék közül. Ez az igen keskeny fülke sajnos már csak Mihály Péter dokumentációjában és fényképfelvételein vehető szemügyre, mert napjainkban átfaragták, kiszélesítették azt.
3321 Egerbakta 0156/1a

Kapcsolódó