Alsó-Sebes-víz édesvízimészkő-előfordulás

Kérjük görgess

Kérjük görgessen
Az Alsó-Sebesvíz forrás a Garadna völgyrendszeréhez tartozik, nemkarsztos kőzet rétegforrása. A belőle kiváló édesvíz mészkő a karszt és rétegvizek kapcsolatát igazolja. A forrás a hegység legtevékenyebb forrásmészkő képzői közé tartozik, a szurdokszerű völgy édesvízimészkő lépcsős zuhatagai miatt érdemel külön említést. A völgy középső szakaszán két ágból fakad a viszonylag még bővizű Huba-forrás. Mindkét forrás barlangforrás, azonban az egyik barlangszájat egy suvadás elzárta. A forrás vízhozama szélsőségesen ingadozik. A forráskilépés térségében a hideg, tiszta vizű forrásokra jellemző gazdag gerinctelen fauna él. A Huba-forrás alatti nagyobb esésű szakaszon szép mésztufagátak épülnek, jellegzetes mohaflórával. A Hubaforrás is a Sebesvíz-patakot táplálja. A patak vize gyors folyással kb. 350 m után 5 m-es függőleges sellővel esik le a Szentistvánhegyi Metaandezit formáció kőzetei, ahol mésztufát is lerak. Innan a víz középső-triász dolomit- és mészkőfelszínre jut, ahol több ágra szakadva lépcsőkön, zugókon esik alá. A patak vize V-alakú, meredek esésű völgyben É-D-i irányban, kb. 1000 — 1200 m után éri el a Garadna-patakot.

Kapcsolódó