Meghosszabbítottuk! - Rajzpályázat a kaptárkövekről 2019.01.30. 12:18

A pályamunkák új beküldési (postára adási) határideje: 2019. április 30.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a Bükkaljai Tájegységi Értéktár vizuális alkotópályázatot hirdet általános iskolás diákok részére.

A pályázat témája

A kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra – mint Hungarikumok

A pályázat célja: A tanulók fedezzék fel, ismerjék meg és vizuális alkotásokkal, képi megjelenítési képességük révén örökítsék meg településük különös és egyedi természeti és kulturális értékeit: faragott sziklaképződményeit, a kaptárköveket (fülkés sziklákat), illetve a riolittufába faragott sziklahelyiségeket, barlanglakásokat, pincéket, bújókat, valamint a kőből faragott szakrális kisemlékeket (kőkereszteket) – egyszóval a bükkaljai kőkultúra elemeit.

Kategóriák

1. kategória: rajzpályázat

A Bükkaljai kőkultúra emlékeinek ábrázolása képben szabadon választott technikákkal, eszközökkel (pasztellkréta, színes ceruza, filctoll, tempera, akvarell, grafikai és egyéb technikákkal). A gyerekek jelenítsék meg a településük környékén található jeles kövekhez, kaptárkövekhez, kőbújókhoz, barlanglakásokhoz, szakrális kis emlékekhez köthető emlékeiket, ismereteiket. A beszédes elnevezésű kövekhez – mint az Ördögtorony, a Bábaszék, a Nyerges, Törökasztal – kapcsolódó fantáziadús elképzeléseiket szabad asszociációban, minél érdekesebben vessék papírra.

2. kategória: szelfi pályázat

A diákok keressék fel a kőkultúra helyszíneit, a kaptárköveket, barlanglakásokat, pincéket és készítsenek szelfit oly módon, hogy a tereptárgyak, emlékek igényesen legyenek a képbe komponálva. Amennyiben csoportosan látogatják az adott helyszínt, úgy csoportos szelfit is küldhetnek.

A pályamunkák formai követelményei

Az alkotások mérete ne haladja meg az 50x70 cm-t.

A pályamunkák beküldésének módja

A munkákat postai úton vagy személyesen lehet eljuttatni az alábbi címre: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 3304 Eger, Sánc u. 6. A szelfi pályázat munkáit e-mailben kérjük a következő címre: szucse@bnpi.hu

Egy tanuló mindkét kategóriában indulhat, azonban kategóriánként csak egy pályaművel nevezhet.

A küldemény tartalmazza:

  • a tanuló nevét,
  • a tanuló életkorát,
  • a tanuló osztályát,
  • az általános iskola nevét.


A határidőn túl postára adott pályamunkákat nem értékeljük!

Díjazás

A két kategória 1-3. helyezettje részesül értékes nyereményekben. Az eredményhirdetés és díjátadás ideje és helyszíne: A 2019. május 11-én, Szomolyán megrendezésre kerülő Kaptárkő Napon kerül sor az eredményhirdetésre. A legjobb pályamunkákat a díjátadás helyszínén, valamint a későbbiekben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nyugati Kapu Látogatóközpontjában is kiállítjuk.

A pályázatért felelős személy, elérhetősége

Szűcs Erzsébet, email: szucse@bnpi.hu, tel.: 30/884-9251


A bükkalja kőkultúráról bővebb információkat az alábbi weboldalakon lehet találni:

Kapcsolódó

Répáshuta - Nagyvisnyó - Nagymező - Kis-kőháti zsomboly Tanösvény

Répáshuta - Nagyvisnyó - Nagymező - Kis-kőháti zsomboly Tanösvény

2018.05.13. 10:55
A tanösvény a Bükk-fennsík különleges felszínalaktani formakincsei közül a Kis-kőháti-zsombolyt – vízgyűjtő területét vesztett, fosszilis víznyelőbarlangot – és a Nagymező fokozottan védett növényvilágát mutatja be.
A tetőközeli zsombolyok a hegység legidősebb karsztalakulatai, valószínűleg későpliocén korú vagy öregebb víznyelőbarlangok táplálóterületüket és tölcsérjüket vesztett maradványai, mint például a Kálmán-réti-, a Kis-Kőháti-, a Lyukas-gerinci- és a Mélysár-bérci-zsomboly. Ehhez a bükki viszonylatban idősebb, tetőközeli zsombolynemzedékhez tartozik, a tanösvény által érintett Kis-kőháti-zsomboly is, amely néhány százezer évvel korábban víznyelőként működött. A Bükk legnagyobb felszíni karsztformája a Nagy –mező poljéja (karsztvápája ): olyan nagy területű, karsztosodó kőzetbe mélyülő karszttál, amelynek alját töbrök, ikertöbrök (uvalák), víznyelők tagolják. A Nagy-mező sűrű töbörhálózatát a tetők felől lefutó völgyek egykori, többnyire időszakos vízfolyásai hozták létre.
A Nagymező hazai viszonylatban egyedülálló 900 méter tengerszint feletti magasságával. Megfigyelhetjük a karszthegységek jellegzetes víznyelőit. A túra érinti Három-kőt, ahonnan páratlan kilátás nyílik a Bükk déli részére, tiszta időjárás esetén a Tokaj-hegy és a Tisza-tó is látható.
Időtartam: 1 óra
Közepes nehézségű túra.Állomások:1. – Kis-Kőhát-nyereg (indítóállomás) 2. – Kis-kőháti-zsomboly (tábla) Bükki viszonylatban a legidősebb barlangok közé tartozik, amely néhány százezer évvel korábban víznyelőként működött. 3. – Nagy-mező (fokozottan védett terület) (tábla) A Bükk legnagyobb karsztvápája, amelynek alját töbrök, ikertöbrök (uvalák), víznyelők tagolják. Erdőirtás nyomán keletkezett hegyi rét számos növényritkasággal.

Vezetőfüzet:bkk-fennsiki_tanosvenyek.7.pdf
Tovább olvasom