Fülemülesitke fészkelés a Bükkalján 2022.06.30. 09:05

Régóta vártuk már e csinos és kellemes hangú nádiposzátafaj, a fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon) felbukkanását a Bükk régióban, ezen belül is elsősorban a Bükkalja mocsári növényzettel legalább részben borított, nagyobb állóvizeinél.

Az előzetes esélylatolgatások alapján a Sályi-tónál tartottuk legvalószínűbbnek e verébtől kisebb, nem különösebben díszes tollazatú, mocsárlakó énekesmadár első észlelését vidékünkön. Ismerve a röviden csak sitkének nevezett madárka élőhellyel szemben támasztott igényét, csak ki kellett várnunk, hogy tiszteletét tegye ennél, az utóbbi évtizedekben az intenzív haltermelés szolgálatában álló tavunknál.

E Sály község alatt található 23 hektáros víztest esetében – legalábbis az utóbbi néhány évben – minden ökológiai feltételel adott volt a sitke megtelepedéséhez. Ezek közül a legfontosabbak: a tó északi végében nagy kiterjedésű, több éve semmilyen „kezelésben” nem részesített, a téli-tavaszi gyújtogatási idényt is szerencsésen átvészelő nádas található. Itt, ez az előző évekről visszamaradt, úgynevezett avas nádas, pontosabban gyékényes nádas – kisebb víztisztásokkal megszakítva – több hektárt borít. A két domináns,társulásalkotó mocsári növény itt a nád (Phragmites australis) és a bodnározó gyékény (Typha latifolia), melyek leginkább elkülönülő nagyobb foltokban fordulnak elő, de helyenként – lényegesen kisebb borításban – jelen van a keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia) is.

A vízszint az év nagy részében gyakorlatilag állandó, köszönhetően az eddig még soha el nem apadó vízfolyásnak, a Sályi-pataknak. A tó medre az év nagy részében teljesen feltöltött, csak a késő őszi lehalászást kísérő lecsapolás után, pontosabban az azt követő néhány hetes feltöltési időszakban vízmentes, ill. sekélyvizű. Egyszóval a feltételek, ha nem is ideálisak (hiszen különböző antropogén hatások időnként érvényesülnek), de még éppen megfelelőek a sitke és más itt fészkelő fajok számára. Utóbbiak közül említést érdemel a több párban költő nyári lúd (Anser anser), szürke gém (Ardea cinerea), kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis), guvat (Rallus aquaticus), barna rétihéja (Circus aeroginosus), barkóscinege (Panurus biarmicus), de rendszeresen költ a fokozottan védett fajok közül a nagy kócsag (Ardea alba), a vörös gém (Ardea purpurea), a bölömbika (Botaurus stellaris) és a törpegém (Ixobrychus minutus) is. Természetesen nem hiányoznak a fészkelők közül a sitke közeli rokonai, a különböző nádiposzáta (Acrocephalus) fajok sem.

A korábbi évek eredménytelen keresési kísérletei után, 2022-ben végre siker koronázta a sitke bükkaljai kimutatására tett erőfeszítéseinket! Ugyanis ez év április 6-án, a Sályi-tónál, első ízben sikerült e sorok írójának észlelnie egy éneklő hímet, majd ugyanazon helyen, április 15-én a hang tulajdonosát is sikerült megfigyelnie. A faj sorrendben harmadik megfigyelése május 1-jén történt (Balázsi Péter, Bodzás János Sándor, Kárpáti Ildikó). A fülemülesitke a telelőhelyéről korán – általában már márciusban – visszaérkezik és költését is korán kezdi, így az említett, ugyanazon helyen történt észlelések, minden bizonnyal fészkelést is jelentenek. Egyébként a faj kiszűrése a hímek éneke alapján nem okoz nehézséget, mivel van egy jellegzetes rész az általuk előadott ”zenei anyagban”, ami a fülemüle (Luscinia megarchynchos) repertoárjában is megtalálható „hí-hí-hí-hí” kezdőstrófára emlékeztet. Ennek a „fülemülés” dalszakasznak köszönhető, hogy a sitke éneke könnyen felismerhető, ill. más nádiposzáta-fajokétól elkülöníthető. Eme pici hasonlóság a fülemüle és a sitke hímek énekében eredményezte, hogy a sitke hivatalos magyar neve a ’fülemüle’ előtaggal bővült.

Gyűrűzés céljából befogott fülemülesitke Fotó: Fitala Csaba

Ezzel szemben a sitke vizuális megfigyelése természetes élőhelyén nem könnyű, ugyanis madarunk eléggé rejtett életmódot folytat. Előszeretettel bujkál alacsonyan, sokszor csak néhány centiméterre a vízfelszín felett. Ezt tavasszal még csak az avas, szél- vagy hótörte növényzet takarásában, később pedig a felnőtt, „új” nádas sűrűjében teszi.

A fülemülesitke hazánkban is élő törzsalakjának (Acrocephalus melanopogon melanopogon) az elterjedési területe Északnyugat-Afrikától a Mediterráneumon keresztül Ukrajnáig, ill. Nyugat-Törökországig húzódik. Ezek között a viszonylag szűk földrajzi határok között areája nem összefüggő, hanem apró foltokra szakadozott. Hazai elterjedése is – a bevezetőben említett élőhelyigényének megfelelően – foltszerű, nagyobb állóvizeink gyékényes nádasaira, természetes mocsarainkra, egyes nádasodó halastavainkra, holtágainkra korlátozódik. E nádiposzátánk élőhely választásával afféle indikátorfajnak is tekinthető, mely megtelepedésével jelzi a nádasok kedvező ökológiai állapotát, természetességét.

A legfrissebb adatok szerint (Magyarország madáratlasza, 2021) a sitke világállománya és – ezen belül – hazai állománya jelenleg nem veszélyeztetett. Ám mivel e faj az év minden szakában vizes élőhelyekhez kötődik, ezért hosszabb távon e területek fokozódó gazdasági hasznosítása – párosulva a klímaváltozás negatív hatásaival – aggodalomra adhat okot.

A fülemülesitke védett faj, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 000 Ft/egyed (fejlődési alak). Hazai állománya a legutóbbi felmérés (2017-2018) adatai alapján 2500-3500 párra tehető (forrás: Magyarország madáratlasza, 2021). Az idei észlelések alapján és a Sályi-tó jelenlegi környezeti viszonyainak ismeretében nem kétséges, hogy a sitkét ez évben a helyi fészkelő fauna tagjának tekinthetjük. Egyes vélekedések szerint ez azért következhetett be, mert a tél, majd a tavasz országosan is rendkívül száraz volt, ennek következtében a kiszáradó alföldi fészkelőhelyek arra „kényszerítették” a faj egyedeit, hogy egyéb, korábban általuk nem lakott nádasokban is megjelenjenek. Ezek után kíváncsian várjuk, hogy az elkövetkezendő években miként alakul a fülemülesitke további sorsa eddigi egyetlen ismert bükkaljai költőhelyén.

Szöveg: Fitala Csaba ny. természetvédelmi területfelügyelő

Kapcsolódó

2022/1. - 6. Visit to Kiskunság National Park

2022/1. - 6. Visit to Kiskunság National Park

2022.08.23. 15:44
Austausch in einen anderen Nationalpark [07.06.2022-12.06.2022]Durch die Freiwilligen vor uns inspiriert, wollten auch wir einen Austausch mit den Freiwilligen aus dem Kiskunság Nationalpark machen. Somit sind wir am Dienstag, den 7. Juni nach Kunpeszér gefahren, ein Ort mit ca. 700 Einwohnern. Wir wurden von den Freiwilligen Lara und Jakob und ihrem Ansprechpartner Csaba abgeholt und mit dem Jeep zum fünf Kilometer entfernten Forsthaus gefahren. Dieses liegt mitten im Wald und dient als Unterkunft, Treffpunkt, um den Arbeitstag zu beginnen und Arbeitsplatz für Aufgaben am Computer. Am nächsten Tag zeigten uns Lara und Jakob die Umgebung und Orte, an denen sie bisher gearbeitet hatten. Im Allgemeinen ist die Region sehr flach und an vielen Stellen auch deutlich trockener als im Bükk. Großflächige Wälder gibt es kaum, die Landschaft ist vorrangig von Graslandschaften geprägt. Diese sind Teil der UNESCO Biosphärenreservate und beinhalten eine große Diversität an Fauna und Flora. Am Nachmittag hat Csaba uns dann noch ihm persönlich wichtige Orte im Nationalpark gezeigt und verschiedene Aspekte des Ökosystems erklärt. Der Kiskunság Nationalpark befasst sich weniger mit Tourismus und deutlich mehr mit dem Erhalt der Diversität. An den nächsten zwei Tagen waren wir unter anderem noch in Kecskemét, haben einen Ort für verletzte Schlangen besucht und haben uns ein Adlernest angesehen. Zwischendurch hat es in Strömen geregnet, weshalb wir drinnen Karten spielten.
Tovább olvasom