Elkészült a rákóczibányai Földtani Kutatóközpont 2022.05.07. 09:18

Mintegy 650 millió forintos uniós támogatásból elkészült a geoparkunk szívében fekvő Rákóczibányán a GeoCore Magminta, Gyűjteményi és Laboratóriumi Földtani Tudásközpont, mely a Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark területén mélyített kutatófúrásokból is sok magmintát őriz.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) konzorciumi partnereivel, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézetével (AFKI) és a Debreceni Atommagkutató Intézetével (ATOMKI) közösen elnyert pályázati támogatásának köszönhetően olyan tudományos kutatóközpont jött létre, amely a magyarországi igények kiszolgálásán túl a nemzetközi kutatóhálózatokhoz kapcsolódást is vonzóvá teszi a Rákóczibányán megvalósítható új szolgáltatásokkal.

A projekt részeként többek között felújították a rákóczibányai régi iskolaépületet – melyben az SZTFH gyűjteményi raktárai találhatóak – és korszerű fúrómag- és mintafeldolgozó központtá alakították át. A modern telephelyen mintegy 200 ezer gyűjteményi tételhez, 1239 fúráshoz és 298 778 méternyi magmintához kaphatnak hozzáférést a tudományos, az ipari és vállalkozói világ képviselői.

Az épület gépészeti korszerűsítése, a nyílászárók és a homlokzat felújítása mellett modern műszerszobák, kutatói vendégszobák és szociális helyiségek is elkészültek. Az iskolaépület felújításával párhuzamosan korszerű magfeldolgozó műszerközpont is létesült. A több mint 150 éve gyarapodó földtani gyűjtemény adatbázisának korszerű működését, valamint a magminták és a gyűjteményi tételek anyagvizsgálatát az SZTFH 12 új berendezés és műszer beszerzésével biztosítja. A projekt keretében az ATOMKI beszerzett egy ARGUS VI típusú nemesgáz tömegspektrométert, az AFKI pedig a kőzetek áteresztőképességét vizsgáló berendezések beszerzésével az országban egyedülálló méréseket tud végezni ezentúl. A fejlesztés eredménye egy olyan tudásbázis lett, amely a hazai igények kiszolgálásán túl a nemzetközi kutatóhálózatokba történő bekapcsolódást is lehetővé teszi.


Kapcsolódó