Soví hrad

7
Soví hrad
Soví hrad
Soví hrad
Soví hrad
Soví hrad
Soví hrad
Soví hrad

Soví hrad (Bagolyvár; diatréma): atraktívne bralo s výškou 84 m na okraji obce Šurice predstavuje vypreparovaný vulkanický sopúch (diatrému), vo vrchnej časti s poklesnutými sedimentami maarového jazera. Prvý krát ho opísala M. Herrmann (1941). Spodná polovica brala pozostáva z tufových brekcií, ktoré obsahujú úlomky pórovitého bazaltu a sopečných sedimentov miocénu vytrhnutých z podložia (Konečný a kol. 2004). Vrchnú polovicu tvoria dobre viditeľné vrstevnaté tufy a tufity maarového jazera, pozostávajúce z vrstiev jemnozrnného popola, hrubozrnného tufu, tufovej brekcie, lapilového tufu a spečených bômb. Bomby s lávovými útržkami tvoria najvyššie časti brala. Celý tufový komplex je prestúpený 8 bazaltovými žilami (dajkami) hrúbky 0,15 – 1 m, ktoré zachránili mäkšie tufy od denudácie. Prítomnosť vulkanického skla v tufoch svedčí o náhlom chladnutí, vystupujúci vulkanický materiál sa teda dostal do styku s vodou. Jednalo sa o freatomagmatické erupcie maarového prostredia. Na severovýchodnej strane brala sa prejavuje strmo uklonený šikmý zlom, podľa ktorého tufový komplex maarového jazera mierne poklesol. Rádiometrický vek vzoriek odobratých z bazaltových žíl bol stanovený na 4,0 ± 0,3 mil. rokov (Konečný a kol. 1995).

Na podvrcholovú časť brala je vybudovaný jednoduchý prístupový chodník, ktorý je krátkou odbočkou zo žlto značeného turistického chodníka vedúceho cez obec Šurice. Vrchol brala nie je prístupný.

Stupeň ochrany: Prírodná pamiatka (stupeň ochrany 5)

Kapcsolódó