Ludányhalászi kastélypark

2
Ludányhalászi kastélypark
Ludányhalászi kastélypark

Helyi jelentőségű védett természeti terület

A kastély kialakítása, berendezési tárgyai

A Ráday kastély építését Ráday Pál 1700-ban kezdte. Az épület egyemeletes klasszicista lakóház, főhomlokzaton középrizalittal, 5+3+5 tengellyel. A kastély számos „nagybecsű” berendezéssel és tárggyal bírt. Megemlítendő a kb. 2000 kötetes könyvtára, a gróf Mikó Imrének Erdély történetére vonatkozó ezer lapot meghaladó kézirata, 17. és 18. századbeli művek, köztük Ortelius és a Pray codex. Számos metszet, az itt talált bronzkori leletek, több értékes régi ötvösmű, köztük Apaffy fejedelem aranyveretű, aranyszárú pipája, Mária Terézia miniszterének, Kaunitz hercegnek, toilette készlete, a Rédey család gazdagezüst készlete, valamint családi festmények és sok szép régi bútor.
Az épületet a történelem során különbözőintézmények foglalták el. Volt kolostor, Szövosz iskola, szeretetház és szociális otthon. Jelenleg a kastélyban egy egészségügyi intézmény - Ápoló, Gondozó és Rehabilitációs Intézet – működik. Ennek köszönhetően az utóbbi időben a kastélyépület mellé egyéb építményeket is létesítettek. Az intézmény és a betegek háborítatlansága érdekében a védett terület nem látogatható.

Növény-és állatvilága

A kastélyhoz tartozó 8 hektáros parkban mintegy 20 fafajjal találkozhatunk. Ezek közül megemlítendő a páfrányfenyő (Ginkgo biloba), a keleti hemlokfenyő (Tsuga canadensis), az igen szép formájú piramistölgy (Quercus robur cv. fastigiata), a törökmogyoró (Corylus colurna), a nyugati platán (Platanus occidentalis), a zöld juhar (Acer negundo), a magas kőris (Fraxinus excelsior) és a tövises lepényfa (Gleditsia triacanthos). Ezeken kívül még különbözőfenyőfélék, nyír, tiszafa és egyéb díszbokrok alkotják a park fásszárú állományát. Az előkertben évszázados, szép fejlődésű nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) maradt meg az utókor számára. A park idős fáin mintegy 50 fészekből álló védett vetési varjú (Corvus frugilegus) kolónia él.

Kapcsolódó