Partnerhálózatot épít a Novohrad – Nógrád Geopark 2018.07.31. 10:21

Az elmúlt napokban két helyszínen, a füleki városháza nagytermében és a Novohrad – Nógrád Geopark salgótarjáni – eresztvényi központjában tartották meg a térségfejlesztési koncepció legújabb nyertes projektjének nyitórendezvényeit.

A program a Visegrádi Alap támogatásával valósul meg, magyarországi vezető partnere a Novohrad – Nógrád Európai Területi Társulás, szlovákiai partnere a Geopark Novohrad – Nógrád Jogi Személyek Társulása. A projekt célja a Novohrad – Nógrád Geopark integrált fejlesztésének megerősítése (a határ mindkét oldalán) beleértve a fenntartható fejlesztések elősegítését, az ezt megcélzó tevékenységek koordinált tervezését, a határon átnyúló együttműködés feltételeinek javítását, valamint a geopark partnerhálózati struktúrájának megerősítését.

A találkozókon közel hatvan partnerszervezet jelent meg, a régió intézményei, települési önkormányzatai, vállalkozásai és civil szervezetei mellett képviseltette magát a Szlovák Környezetvédelmi Minisztérium, a kassai Műszaki Egyetem geológiai tanszéke, a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet, a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, az Ipoly Erdő Zrt., a Besztercebányai Megyei Önkormányzat és annak Környezetvédelmi Osztálya, a losonci Járási Hivatal Környezetvédelmi Osztálya, a besztercebányai és a Nógrád megyei ipari kamarák, továbbá helyi és térségi turisztikai- és sportszervezetek.
A találkozókon a Novohrad – Nógrád Geopark vezetői köszöntötték a résztvevőket. Anderko Erika a füleki helyszínen emlékeztetett arra, hogy az elindított partnerhálózati program stabil alapokon nyugszik, hiszen a területen most már több mint egy évtizede foglalkoznak a geopark koncepciójával. Lóska János az eresztvényi Geopark Oktató, Kutató és Irányító Központban kiemelte, elérkezettnek látja az időt, hogy a szervezet „kinyissa kapuit”, hiszen az elért eredmények és a nemzetközi szervezetek támogatása alátámasztja azt, hogy a választott irány jó, a megalkotott koncepció működőképes és fenntartható. Mindkét vezető hitet tett amellett, hogy a geopark hosszútávú fejlesztése azonban csak az érintett szereplők véleményének meghallgatásával, a koncepcióhoz bármilyen módon csatlakozni kívánó szervezetek bevonásával teljesedhet ki.

A projekt során négy szektorban találkoznak a résztvevők, külön beszélgetések és igényfelmérések zajlanak majd például a turisztikai szolgáltatást nyújtókkal, vagy éppen a környezetvédelem és a természetvédelem területének aktív és érintett szereplőivel. A nemzetközi elvárásoknak megfelelően a projekt egyben nyitás is más olyan területek felé, melyek szintén az Európai- és Globális Geoparkok Hálózatának tagjai. A külföldi érintettek a Cseh Paradicsom és a lengyel-német határon fekvő, szintén határon átnyúló területen működő Muskau Arch Geoparkok. Ennek az együttműködésnek már az első munkatalálkozót követően pozitív eredményei jelentkeznek, hiszen a felek közösen döntöttek egy Erasmus+ projekt előkészítéséről, melynek segítségével a geoparkok saját geotúra-vezetőket képezhetnének – közös megvalósítással és részvétellel.
A Visegrádi Alap által 21410022 azonosítószámon nyilvántartott, „A Novohrad – Nógrád Geopark partnerhálózati programja” című pályázat 12 000 Euró támogatásban részesül, mely a projekt költségeinek 80%-át fedezi. A projekt 2014. szeptember 1-én kezdődött és 2015. augusztus 31-ig tart, mely időszak alatt összesen 13 alkalommal találkoznak majd a térségi szereplők, elemei között kisebb eszközbeszerzések és kommunikációs feladatok megvalósítása is szerepel. Az érintettek projektbe való bevonása közvetlenül történik, az érdeklődő szervezetek az info@nnegtc.eu e-mail címen kérhetnek bővebb tájékoztatást.


Kapcsolódó