Novohrad - Nógrád Geopark integrált fejlesztése 2018.07.31. 10:38

A Novohrad-Nógrád Geopark a füleki Nógrádi Turisztkai Információs Központban tartott sajtótájékoztatón mutatta be a Szisztematikus partnerség a Novohrad - Nógrád Geopark integrált fejlesztése érdekében c. projektet, mely a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében és támogatásával valósul meg.

A Novohrad-Nógrád Geopark a füleki Nógrádi Turisztkai Információs Központban tartott sajtótájékoztatón mutatta be a Szisztematikus partnerség a Novohrad - Nógrád Geopark integrált fejlesztése érdekében c. projektet, mely a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében és támogatásával valósul meg.

A projektvezető Nógrád Geopark Jogi Személyek Társulása, (szlovákiai partnere a Z.p.o. Novohrad, magyarországi partnere a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft.) célja az Európai és Globális geoparkok hálózatába tartozó Novohrad – Nógrád Geopark területi integrált fejlesztésének, a gazdasági és szociális integrációjának megerősítése a magyar-szlovák határ menti területen. Ennek elengedhetetlen részét képezi a Geopark fenntartható fejlesztési színvonalának növelése, fejlesztési tevékenységeinek koordinált tervezése és nem utolsó sorban a szervezet partnerhálózati szerkezetének megerősítése és javítása.
Mint az a sajtótájékoztatón elhangzott, a Geopark területén a fejlesztési tevékenységek, azok egységes koordinálása a határmenti területeken számos hiányosságot mutat fel. Mindamellett, hogy nincs kellő szinten a területen működő szervezetek közötti kölcsönös tájékoztatás és információcsere, hiányos a régió területén tervezett, illetve végrehajtott fejlesztéseinek összehangoltsága is, ami nem kis mértékben rontja a régió fejlesztési lehetőségeit.
A Geopark egy másik sikeres – a Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott – pályázata keretén belül kialakítandó partnerhálózatot alkotó szervezetekkel szoros együttműködésben kerülnek kidolgozásra a Geopark 2014-2020-as időszakra is vonatkozó stratégiai dokumentumai annak teljes területére. Ezek között találhatóak különböző auditok - helyzetfelmérések, fejlesztési stratégia a terület kezelési tervével, marketing terv és megvalósíthatósági tanulmányok.
A fentiek okán az érdekelt szektorok a korábbinál közvetlenebb módon kerülnek bevonásra, így az önkormányzatok, civil és vállalkozói szféra, állami és területi szakintézmények főként a természetvédelem, oktatás, térségfejlesztés és turizmus területén. A geopark fenntartható fejlesztése érdekében szükséges javítani és fejleszteni partnerhálózati kapcsolatait, amely a jövőben biztosítékul szolgál a fejlesztések koordinált és integrált tervezésénél.
A sikeres továbblépés alapja egy helyzetfelmérés, s ezen keresztül megszerzett ismereteken nyugvó, reális fejlesztési stratégia és kezelési terv kidolgozása a 2014-2020-as időszakra. Ezzel párhuzamosan folyik egy hatékony partnerhálózat kialakítása is, melynek egyik legfőbb feladata, hogy a természetvédelem, oktatás, térségfejlesztés és turizmus stb. területén az eddiginél közvetlenebb módon kerüljenek bevonásra az önkormányzatok, civil és vállalkozói szféra, állami és területi szakintézmények, iskolák stb. Az eddigi tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy az egységes, közös akaratot és döntéseket tükröző dokumentumok nélkül nehezen valósíthatóak meg közös fejlesztési tevékenységek.
Cél, hogy elmélyüljenek a már meglévő szakmai kapcsolatok és kialakuljanak új, határon átnyúló partnerségek is, melyek azután sikeresen hozhatnak létre új, közös térségfejlesztési tevékenységeket.
A sajtótájékoztatón a projekt részleteit Ing. arch. Anderko Erika, a Z.p.o. Novohrad – Nógrád Geopark Jogi Személyek Társulása elnöke, Lóska János, a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. elnöke valamint Kovács Tímea, projektmenedzser ismertették.


Kapcsolódó