Meglepő eredményekkel zárult a geoparki forgalomszámlálás 2021.10.11. 11:18

Érdekes eredményei lettek a geoparkról készült legújabb primer kutatásnak.

A kazári riolittufa (Fotó: innotime Hungary kft)

Mivel a Novohrad-Nógrád Geopark számos látnivalója ingyenesen látogatható geológiai érték, nem állnak rendelkezésre egzakt adatok a térség valós vendégforgalmáról - többek között arról sem, hogy hányan és kik keresik fel a térséget, hány napra érkeznek és milyen programok iránt érdeklődnek. Ezek a kérdések álltak a fókuszában az Innotime Hungary Kft idén nyáron, illetve szeptemberben végzett kérdőíves kutatással egybekötött forgalomszámlálásának a geopark több geoturisztikailag fontos helyszínén. Az összesen 15 napos forgalomszámlálás során 2200 turistát szólítottak meg. A kutatás meglepő eredményeket is hozott.

Sokszáz látogató hétvégente

A felmérés egyik legfontosabb eredménye számos tekintetben ad feladatot a térségért dolgozó ökoturisztikai szakemberek számára, megállapítást nyert ugyanis, hogy egy-egy hétvégén akár többszáz vendég is felkeresi ezeket a természeti értékeket, de szezonban a hétköznapok is erősek. A szeptember közepén végzett két napos felmérés során például Salgóbányán 350, a salgói várnál 442, Kazáron 334, Szanda váránál pedig 337 turista fordult meg reggel 9 és délután 4 óra között, ami azt is előre jelzi, hogy szükséges egy olyan látogatómenedzsment rendszert kialakítani a geopark területén, ami a növekvő forgalom mellett is biztosítani tudja a természeti fenntarthatóságot (pl. hulladékkezelés, taposás), egyben a turisták kiszolgálása érdekében szükségessé válik a helyi turisztikai infrastruktúra fejlesztése is (pl. mosdók, étkezési lehetőségek bővítése, stb.). Az egyik legfontosabb feladat pedig a társadalmi, gazdasági és természeti egyensúly megtalálása lesz, hiszen az egyébként az ágazatban dolgozók számára örömteli forgalomnövekedésnek a helyi közösségre nézve előnyei és hátrányai is egyaránt vannak.

Kishartyáni kőlyuk. Fotó: Innotime Hungary kft

Sokan család nélkül túráznak

A mérési helyszínekre látogatók között legnagyobb arányban az egyéni vagy páros vendégek voltak, ezek száma meghaladta a 37%-ot. A kisgyermekes családok a mérések alapján többet túráznak, mint azok, akiknek nagyobb gyereke van, a teljes forgalom 19,3%-át adták ugyanis a kisgyerekkel érkezők, míg csak 9,5%-át a nagyobb gyerekkel kirándulók. Baráti társasággal a válaszadók 18,7%-a indult neki a geopark természeti értékei felfedezésének, a senior korosztály pedig a teljes látogatószám 11,1%-át adta. Ez a kutatás is ráerősített arra, hogy nagyon fontos a mostani tinédzserek, illetve egyetemisták számára is vonzóvá tenni a túrázást, hiszen a természetben töltött órák a koncentrálóképességükre, egészségükre is pozitív hatással vannak. Ezért is indult el nyár végén a geopark TikTok oldala, amely egyenlőre a tájat bemutató kisfilmekkel próbálja vonzóvá tenni a mai tizen- és huszonévesek számára a Novohrad-Nógrád Geopark értékeit.


Sok budapesti választja a geoparkot

A válaszadók mintegy egyharmada a környékről érkező túrázó volt, 30%-uk azonban Budapestről érkezett. További 11% Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyéből kereste fel a geoparkot. Mindez jól mutatja azt a trendet, hogy a geopark által kínált csend, jó levegő és az egyedülálló kínálat sokak számára vált vonzóvá a nagyvárosokban élők közül is.

Szanda váránál. Fotó: Innotime Hungary Kft


Legtöbben az internetről tájékozódnak

A térséget legtöbben (41%) az internetről ismerik. Idén nyáron az Aktív Magyarország kampányában is sokszor találkozhattunk a geopark értékeivel, de a geoparki intenzív kommunikációnak, a közösségi médiának és a természetjárással foglalkozó portáloknak köszönhetően is egyre többen ismerik meg ezt a vidéket, amihez hozzájárul a vidéket járó amatőr és profi fotósokból álló közösség, akik aktívan publikálják jó minőségű fotóikat az internetes felületeken, amik meghozzák az emberek kedvét a kiránduláshoz. A térség iránti érdeklődés növekedését jelzi egyébként az is, hogy a geopark Facebook oldalának az elérése egy év alatt több mint 240-szeresére nőtt, de a www.nogradgeopark.eu honlapot meglátogatók száma is közel 50%-kal nőtt az elmúlt egy év alatt.

A válaszadók további csaknem egyharmada a barátaitól ismeri a régiót, ami azt jelenti, hogy a területnek van egy nagyon jó word-of-mouth ismertsége is.

Somoskő vára a Salgó várából


A túrázási lehetőségek állnak az érdeklődés középpontjában

A KSH által közzétett nyári forgalmi adatok alapján jelentősen nőtt az átlagos tartózkodási idő a geopark kereskedelmi szálláshelyein. Míg 2019-ben még átlagosan 2,21 vendégéjszakát töltöttek az itt megszálló vendégek, addig 2021-ben már átlagosan 3,65 vendégéjszakára érkeztek. Mivel a térségbe látogatók közül a korábbi kutatások szerint legtöbben a kisebb szállásokat és vendégházakat preferálják, amelyek adatai még nem elérhetőek a KSH-ban, a nyári valós vendégforgalomról még nincsenek hivatalos adatok. A felmérésben részt vevő nem helyi túrázó válaszadók 78%-a azonban még mindig egy napos vendégként érkezett a térségbe, akik további túrázást terveznek ugyan a térségben, de nem érdeklődnek a térség örökségturisztikai kínálata (pl. múzeumok, kiállítások) iránt – a válaszadók 89,7%-a ugyanis ilyen programban nem gondolkodott a geopark kapcsán.


Így alakult a nyári forgalom a kiemelt bemutatóhelyeken

A kérdőíves kutatás eredményét érdemes összehasonítani a geopark fizetős, illetve turisztikailag frekventált települései, bemutatóhelyei nyári látogatóforgalmának tapasztalataival is.

Hollókő a vár újjáépítése ellenére is sokakat vonz idén is. Fotó: Innotime Hungary Kft

Hollókőn a vár idén nyáron a felújítás miatt zárva tartott, az ófaluban pedig nincs forgalomszámlálás, azonban az eladott faluséta jegyek száma június-júliusban megközelítette a 2019-es vásárlási adatokat. Szécsényben a Kubinyi Ferenc Múzeumban idén nyáron a 2019-es nyári forgalomhoz képest 14%-kal magasabb vendégforgalmat regisztráltak. Az Ipolytarnóci Ősmaradványoknál elsősorban a júliusi és augusztusi hónap volt nagyon erős, amikor túllépték a havi látogatottsági adatok a 2019-es forgalmi adatokat (július +5%, augusztus +12%), Mátraverebély – Szentkúton pedig, ahol a forgalommérésre csak a hétvégéken kerül sor, 2019-hez képest mintegy 30%-os növekedést regisztráltak idén a május-júliusi legforgalmasabb időszakban az Eresztvényi Látogatóközpontban pedig már a szeptember eleji adatkérés idején, az év eleji bezárások ellenére is elérte a látogatószám a 2020-as forgalom 79%-át.

A geopark szlovákiai oldalán is megnőtt a belföldi, azaz szlovákiai érdeklődés a geopark kínálata iránt. A Füleki Vármúzeum tapasztalatai alapján az idei szezonban jelentősen csökkent a magyarországi látogatók száma, míg a járvány előtti években a látogatók kb. fele Magyarországról érkezett, hetente több diákcsoport és utazási iroda által szervezett kirándulás érintette a várost, addig ebben az évben az innen érkező vendégforgalom 19%-ra csökkent. Ettől függetlenül júliusban a 2019-es látogatószám 88%-át hozni tudta a megnövekedett belföldi szlovákiai vendégforgalom.


Kapcsolódó

Hollókő - Holló ösvény

Hollókő - Holló ösvény

2021.03.15. 15:41
A 6 állomásból álló túraút a Vár-hegyet és az azt körül ölelő hagyásfás legelőt járja be. A 4,5 km hosszú ösvényen a Cserhát jellemző típusos élőhelyeit ismerhetjük meg. A tanösvény keresztezi a Vár-alja tanösvény útvonalát, mely vissza vezet a várba, illetőleg az Ófalu irányába is.
Állomások:1. Mik azok a fás legelők? A fás legelők az emberi földhasználat eredményeként létrejött erdő – gyep mozaikok, ahol a fák felületborítása 30% körüli. Ezek a ligetes megjelenésű területek könnyen felismerhetők a gyepekben elszórtan elhelyezkedő, nagy törzskerületű és terebélyes, gyakran földig érő koronájú faegyedeikről. Az összetett tájhasznosítás jegyében hozták létre őket: a legeltetett,ritkábban kaszált fűtermés mellett a fák részleges árnyékoló hatását, termését (tölgymakk, vadgyümölcs, stb.) és faanyagát is hasznosítani tudták. A fás legelők karakterét adó idős fák származhatnak az eredeti növényzetből, amikor az erdőirtás során meghagyták a fák egy részét, de előfordulnak olyan esetek is, ahol a fák ültetés eredményeként vannak jelen. A fás legelőkön számos helyen jelen vannak azok a több száz éves, hatalmasra nőtt fák, melyeket famatuzsálemeknek, veterán fáknak is neveznek. Magyarországon leggyakrabban a kocsányos tölgy fafaj adja az ilyen impozáns egyedeket, melyek a múltban sokszor határfa, jelfa szerepét is betöltötték. Egyes fákhoz hiedelmek is kötődtek, erre utal a Hollókőhöz közeli Bujákon ma is pompázó, idős kocsányos tölgy „Boszorkafa” elnevezése. Ha kitekintünk határainkon túlra, a mérsékelt égövben a hazai fás legelőhöz hasonló tájhasználati formákat találunk. Így Délnyugat-Európában ma is nagy jelentőségű a metszett koronájú, változatosan (tüzifa, makk, kéreg) hasznosított tölgyekkel ligetesen borított, legeltetett élőhely (Spanyolországban dehesas, Portugáliában montados elnevezéssel). A Közel-Keleten szintén nagy területet foglalnak el a fás legelők, sőt itt szintén ősi tájhasználati formaként, a hagyásfákkal ligetes szántóföldek is megfigyelhetők még. 2. A fás legelők története MagyarországonBármilyen meglepő, de a fás legelők és a kevésbé nyílt legelőerdők megszokott részei voltak egy olyan, nagy hagyományú gazdálkodási rendszernek, amely töredékeiben egészen az 1960-as évekig fennállt Magyarországon. Az erdei legeltetés az állattartás egyik alapját jelentette, a 13. század közepéig hegy- és dombvidéken nem is voltak jellemzőek a fátlan legelők. A fás legelők és legelőerdők megfogyatkozása már a 18. század második felében megindult Magyarországon a gazdálkodási érdekek, a tulajdonviszonyok és a jogszabályi környezet megváltozása miatt. A földesurak és jobbágyok erdeinek, legelőinek elkülönítése felszámolta az addigi határhasználati közösségeket, amely, az egyre szigorodó erdőgazdálkodási szabályokkal kiegészülve felgyorsította a fás legelők eltűnését. Az erdei legeltetés teljes tiltása az 1961. évi VII. törvénnyel következett be, amellyel ellehetetlenült a még helyenként fennmaradt tájhasználati forma gyakorlása. Napjainkra hazánkban megközelítőleg 5500 hektár fás legelő maradt fenn, melyek továbbra is fogynak a beerdősülés, illetve a fák kivágása következtében. Helyreállításukat, fenntartásukat, főként a természetvédelmi szervezetek vállalják föl, de egyre több gazdálkodó is felismeri előnyeiket. Számos helyen találkozhatunk olyan, korábban erősen cserjésedő-erdősülő, legelővé visszaállított területtel, ahol a természetes úton betelepült fiatal fák egy részét meghagyták. Különösen a tölgyek, a vadkörte és a vadalma kímélete elterjedt, de helyenként madárcseresznyét, berkenyéket is visszahagynak. Ezek a még fiatal fákkal ligetes legelők, kaszálók adhatják a jövőbeli fás legelők alapjait. 3. Kereszt (egykori templom)4. A hollókői fás legelő történeteHollókő rendkívül kis határa (1935-ben 1219 katasztrális hold) nagyrészt gyenge minőségű szántóból, továbbá erdőből és legelőből állt, a rétek, kertek és szőlők területe kis részesedést kapott. Az állattenyésztés korabeli nagy jelentősége megkövetelte, hogy minél nagyobb területet használjanak legeltetésre, szénagyűjtésre. A legelőkön és erdőkben történő állattartáson túl, az ugaroltatott szántók legeltetése is jellemző volt. A juh és a kecske mellett a 20. században egyre több szarvasmarhát tartottak, igavonóként az ökör és a ló szolgált. A saját szükségletek kielégítésén túl, a hollókőiek kereskedtek is az állatokkal. A várról készült 18-19. századi képeken végig követhető, hogy a vár környékét tartósan fás legelő borította. A legeltetés az 1980-as években szűnt meg teljesen ezen a területen, majd a 2000-es évek végétől, kisebb területrészekre újra került legelő jószág egy helybeli gazda jóvoltából. A Hollókői Tájvédelmi Körzet területén jelenleg 60 hektáron találhatók meg a korábbi fás legelők maradványai, nagyrészt már beerdősülve. A még élő mintegy 500 idős hagyásfa között nem ritkák az 1 méternél nagyobb átmérőjű egyedek. Az idős fák főként csertölgyek, de jelen van közöttük a mezei juhar, a gyertyán, a bükk és a kocsánytalan tölgy is. A fás legelők beerdősülésével Hollókőn nagy biológiai értékű cseres- és gyertyános-tölgyes állományok jöttek létre. Értéküket a 120-150 éves fák jelenléte adja, melyek az erdők élőhelyszerkezeti sokféleségét jelentősen növelik. Méretes törzsük és ágaik élve és elhalva, odvasodva egyaránt élőlények sokaságának nyújtanak élőhelyet. Lehulló ágaik és kidőlt törzseik a földön fekvő holt fa mennyiségét növelik. Jelenlétük a közöttük felnövő fiatalabb fák növekedését befolyásolja, így változatosabbá teszik azok vastagsági és magassági eloszlását. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság célja, hogy a fás legelő még helyreállítható részein újra kialakítsa és fenntartsa az idős fák és legeltetett gyepek mozaikját. A fenntartást szarvasmarhával történő legeltetéssel, haszonbérlet útján kívánja megvalósítani. A már teljesen visszaerdősült területeken a természetes erdődinamikai folyamatok további érvényesülése, természetszerű erdőállományok kialakulása a megcélzott állapot. 5. A hollókői fás legelő élővilágaA fás legelők természetvédelmi jelentőségét, a gyepszintjükben előforduló növény- és állatfajokon kívül, az idős fákhoz kötődő életközösségek adják. Az öreg, számos esetben több száz éves fák a holt faanyag hosszú idejű folyamatos jelenlétét biztosítják törzsük elhalt részei, elhalt ágaik útján. Ez a holt faanyagot fogyasztó (úgynevezett xilofág) gerinctelen állatok, valamint a gombák, zuzmók túlélése szempontjából nagy fontosságú. Az idős fákra jellemző nagyméretű odvak számos madár- és emlősfaj számára jelentősek. A hollókői fás legelő idős csertölgy hagyásfáinak jellegzetes állata a nagy hőscincér. Lárvája 4 évig fejlődik, az első két évben a kéreg alatt rág, majd a farészbe húzódik. A lárvák járatainak érdekes mintázatát gyakran csak évtizedek múlva, a hagyásfák ágainak elhalása és a kéreg leválása után láthatjuk. A kifejlett állatok csaknem egész nyáron át, a késő délutáni, éjszakai órákban rajzanak, a fák kifolyó nedvéből táplálkoznak. Az idős fák törzsének földközeli részében, elhalt gyökereiben 3-5 évig fejlődik a közismert szarvasbogár hatalmas lárvája. A kifejlett állatok május-júniusban jelennek meg, alkonyatkor, főként meleg, párás időben nagy zúgással repkednek, keresve a párjukat. A hímek előbb, a nőstények augusztus végére elpusztulnak, tetemeikkel gyakran találkozhatunk a famatuzsálemek körül. A nagy hőscincér és a szarvasbogár Európa nyugati és északi részén egyaránt megritkultak, veszélyeztetettek, ezért szerepelnek az Európai Unió közösségi jelentőségű fajainak listáján. Magyarországon még erős állományaik élnek, melyek megőrzése nemzetközi felelősségünk. Az odúlakó madarak közül a hollókői fás legelő területén a fekete harkály, a közép fakopáncs és a macskabagoly költ. Az odúlakó emlősöket a korai denevér, valamint a szintén éjszakai életmódot folytató nagy pele képviseli. 6. Gyümölcsfás legelőkA mai gyümölcsösökről bennünk élő kép alapján nehéz elképzelnünk a magyar parasztság hagyományos gyümölcskultúráját. A 18. század előtt a népi gyümölcsészet elsősorban a közösen használt erdőkben folyt, a gyümölcs mindennapi élelemnek számított. A gyümölcshöz ősi közösségi jog fűződött, a közterületen, erdőben, legelőn található vad és nemesített gyümölcstermő fák terméséből mindenki részesedhetett. Erre a gyümölcskultúrára ugyanazok a 18. században megkezdett, Az 1767. évi úrbéri törvény alapján végrehajtott elkülönözések mértek nagy csapást, amelyek a fás legelők megfogyatkozását is előidézték. A földesurak kizárták jobbágyaikat az erdők használatából, megtiltották az erdei gyümölcstermesztést, a fák oltogatását. A jobbágyság létalapját a szántóföldi gabonatermesztésre és az állattartásra szorították, a gyümölcs a nép körében alapélelmiszerből csemegévé vált. A 19. századtól a gyümölcstermesztés jelentős átalakulását idézte elő a külföldről behozott fajták terjedése is. Manapság főként azokon a településeken találhatjuk meg nagy változatosságban a régi termesztésű gyümölcsfajtákat (köztük a népi nemesítésből fennmaradt tájfajtákat), amelyeken a szántóföldi gazdálkodást jelentősen korlátozták a természeti adottságok. Udvarokon, kertekben, szőlőhegyeken, de néhol gyümölcsfás legelőkön is fellelhetjük az értéket jelentő, leoltásra érdemes idős fákat. Hollókő az Ófalu és Újfalu portáin egyaránt értékes gyümölcsészeti örökséget őriz, különösen a nyári érésű körték sokfélesége szembetűnő. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a fás legelő helyreállítása kapcsán, az itt látható helyszínen a legelőre almafákból álló szegélyt telepített. Régi, Hollókőn és környékén is termesztett fajták, így Batul, Sikulai, Téli Aranypármen, Téli Fehér Tafota, Húsvéti Rozmaring, London Pepin, Gravensteini alma kerültek kiültetésre. A fák megmaradását sajnos számos tényező, főként az aszály és a nagyvad károsítása veszélyezteti.
Tovább olvasom