Salgótarján - Petőfi sétány

2
Salgótarján - Petőfi sétány
Salgótarján - Petőfi sétány

Petőfiho alej

Na prechádzkovej ceste medzi hradmi Šomoška a Salgó je sledovateľný vzťah človeka ku krajine v časovom horizonte niekoľkých storočí. Na trase sa oboznámime s pôsobením významných predkov v tejto oblasti, ochranou vtáctva ako významnej zložky prírody ako aj s ťažbou hnedého uhlia, vďaka ktorej založili aj mesto. Informačné panely sa nachádzajú aj vo vtáčom parku pri obci Eresztvény, zriadenom Maďarskou ornitologickou spoločnosťou.

Dĺžka: 5,06 km
Náročnosť:  5
Kvalita povrchu: Iný: 100% (5,06 km)
Celkovo vzostupne: 203 m
Celkovo zostupne: 292 m

Kapcsolódó