Vrt v Rapovciach

2
Vrt v Rapovciach
Vrt v Rapovciach

V roku 2007 bol pri obci Rapovce vŕtaný hydrogeologický vrt za účelom preverenia existencie termálnej vody. Vrt s konečnou hĺbkou 1501,2 m prevŕtal terciérnu (oligcénno – miocénnu) výplň Lučenskej kotliny, t.j. vápnité prachovce. V podloží vápnitých prachovcov v hĺbke 775 m prešiel do mezozoika: svetlých masívnych vápencov silického príkrovu, vekom stredný až vrchný trias. Takéto horniny sú rozšírené v Slovenskom krase, čiastočne aj v Revúckej vrchovine a v podloží Rimavskej kotliny. Triasové skrasovatené vápence sú zvodnelé a vody z nadložných treťohorných vrstiev obsahujú aj soľ pôvodnej morskej vody. Rapovce sú doposiaľ jedinou lokalitou na území geoparku, kde boli mezozoické horniny doložené.

V súčasnosti je v oblasti vrtu vybudované termálne kúpalisko s prístupovou cestou.

Kapcsolódó