Stúpa pri obci Tar

2
Stúpa pri obci Tar
Stúpa pri obci Tar

Na úpätí pohoria Mátra, na pláni širokého údolia rieky Zagyva, priamo vedľa cesty č. 21 sa na malebnom mieste v chotári obce Tar nachádza Pamätný park a stúpa Sándora Kőrösi Csoma. Stúpa bola postavená za účelom vytvorenia a udržania šťastia a blahobytu. Dňa 22. júla 1992 bola za účasti pozvaných predstaviteľov krajiny a maďarských cirkví vysvätená dalajlámom.

Kapcsolódó