Ablakos-kő (az Ablakos-kő-völgy és "rétegbordái")

Kérjük görgess

Kérjük görgessen
Vápenvové skalné hrebene vo forme okien – Ablakos - kő údolia. ( Údolie Okenná skala) Prestiera sa pod severným okrajom plošiny Bükk. Skalné vápencové hrebene vo forme okien nie sú ničím iným ako obrovským balvanom, diablovým rebrom alebo vrstvovým rebrom. Vrstvy morského vápenca uložené na začiatku triasového obdobia, ktoré boli neskôr vertikálne vystavené tektonickým silám. Materiál okenného kameňa, balvana, je tvrdý, dobre vrstvený, mazľavý vápenec. Názov skaly je odvodený od malých kamenných okien, ktoré sa vynorili z hornín alebo z lámania menších jaskynných chodieb. Ich najkrajší príklad nájdete v údolí „Okenných kameňov” – Ablakos –kő völgy. Dierované preglejkové dosky sú najokázalejším predstaviteľom „okenných kameňov , čo je názov údolia.

Kapcsolódó