Náučný chodník Felsőtárkány – Barát-rét

2

Náučný chodník Felsőtárkány – Barát-rét

Náučný chodník vychádza od východného konca Kő-köz a popri žltej značke smeruje k vyústeniu doliny Oldal-völgy, kde prechádza na druhú stranu štátnej cesty a od ruín kláštora Kartuziánov strmým úsekom sa približuje k bralám Bujdosó-kő. Vápencové bralá vystupujú zo súboru jurských ílovitých bridlíc a rádiolaritov. Okolité skalnaté lesy tvoria najmä lipy a jasene.

Dĺžka: 2,04 km
Kvalita povrchu: Iný: 50% (1,02 km); Nečistota: 33% (672,54 m); Kladivko: 2% (40,76 m); Skalnatý: 15% (305,7 m); Asfalt: 1% (20,38 m)
Celkovo vzostupne: 96 m
Celkovo zostupne: 169 m

Kapcsolódó