Geologický náučný chodník Szarvaskő

8

Náučný chodník vychádza z centra obce Szarvaskő. Severná vetva vedie na vrchy Vár-bérc a Tardos-bérc s vrcholom Akasztó (tam a späť 2,4 km). Zastávky č. 6, 7, 8. a 9 oboznamujú návštevníkov s charakteristickými odkryvmi tiesňavovitej doliny potoka Eger v ílovitých bridliciach a diabázach s hlbokovodnou vankúšovitou lávou. Ďalšia, 10. zastávkapredstavuje panorámu z hradu Szarvaskő, postaveného v 13. storočí. Posledná, 11. zastávka informuje o biotope silikátovej skalnej stepi vrchu Akasztó. Južná vetva náučného chodníka s dĺžkou 6,4 km je okružná, prechádza cez lokalitu Hegyes-kő-dűlő s miocénnymi pieskami s lastúrnikmi, ďalej vedie k štôlni Denevér vyhĺbenej vo wehrlitoch a ku kameňolomu Tó-bérc, ktorý odkrýva intrúziu gabra do hlbokomorských usadenín strednej jury (166 mil. rokov).

Dĺžka: 7,67 km
Čas trasy: 1:36:53
Náročnosť:  7
Kvalita povrchu: Iný: 100% (7,67 km)
Celkovo vzostupne: 672 m
Celkovo zostupne: 826 m

Kapcsolódó