Geologický náučný chodník Parádfürdő – Ilona-völgy

4
Geologický náučný chodník Parádfürdő – Ilona-völgy
Geologický náučný chodník Parádfürdő – Ilona-völgy
Geologický náučný chodník Parádfürdő – Ilona-völgy
Geologický náučný chodník Parádfürdő – Ilona-völgy

Geologický náučný chodník Parádfürdő – Ilona-völgy

Náučný chodník vybudovaný v dĺžke 6,5 km v doline potoka Ilona nám predstaví geologické hodnoty a pamiatky po ťažbe rudy vo Východnej Matre. Dolinou Ilona prebieha rozhranie medzi eocénno-miocénnymi sopečnými horninami (s rudnými žilami stratovulkánu) a oligocénnymi morskými usadeninami. Na zastávkach chodníka sa môžeme oboznámiť so štôlňou Etelka, ktorú dal otvoriť barón Orczy v roku 1780, s liadkovou ťažbou, prameňom šťavice Szent István, s andezitovými žilami v miocénnych pieskovcoch a ryolitových tufoch zvaných „čertove hrádze“ a s 8-10 m vysokým vodopádom na andezitovej stene.

Dĺžka: 5,65 km
Čas trasy: 3:00:00
Náročnosť:  6
Kvalita povrchu: Iný: 53% (3 km); Dirt: 16% (904,64 m); Gravel: 5% (282,7 m); Rocky: 5% (282,7 m); Asphalt: 21% (1,19 km)
Celkovo vzostupne: 220 m
Celkovo zostupne: 242 m

Kapcsolódó