Biologický náučný chodník Ipolytarnóc

3
Biologický náučný chodník Ipolytarnóc
Biologický náučný chodník Ipolytarnóc
Biologický náučný chodník Ipolytarnóc

Biologický náučný chodník s celkovou dĺžkou 6 km vychádza od pokladne (výskumnej budovy) lokality. Skladá sa z dvoch vetiev, pričom počiatočných 500 metrov je spoločných. Táto časť je najobtiažnejšia, smeruje nahor strmým svahom. Po rozvetvení sa západná vetva vedie popri rekultivovanom kameňolome Keménykő a po 1 km pohodlnej pešej túry sa vracia k vstupnému areálu (parkovisku). Odtiaľto s 500 m dlhou odbočkou sa môžeme dostať aj ku kameňolomu Puhakő. Východná vetva náučného chodníka vedie k výhľadovej veži na kopci, k oddychovej ploche a popri osade Felső-Hólya sa môžeme dostať späť k začiatku náučného chodníka Borókás-árok. Náučný chodník

Ipolytarnóc Külterület
Dĺžka: 4,93 km
Čas trasy: 1:25:00
Náročnosť:  2
Kvalita povrchu: Iný: 100% (4,93 km)

Kapcsolódó